3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

Chúng tôi luôn miệt mài nghiên cứu tính toán thống kê chọn ra những con số chuẩn nhất! vip nhất đảm bảo cho các bạn ăn lớn mỗi ngày

BA CÀNG MIỀN BẮC VIP: 1.000.000 VNĐ

Để nhận được số các bạn cần nạp 1.000.000 VNĐ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra bạn sẽ nhìn thấy và các bạn chỉ việc chiến thôi!

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )

 Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile… 

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC
NGÀY BA CÀNG MB KẾT QUẢ
HÔM NAY                   
  22/09/2019 112 TRƯỢT
  21/09/2019 212 TRƯỢT
  20/09/2019 376 ĂN 3 CÀNG
  19/09/2019 223 TRƯỢT
  18/09/2019 336 TRƯỢT
  17/09/2019 202 TRƯỢT
  16/09/2019 797 ĂN 3 CÀNG
  15/09/2019 150 TRƯỢT
  14/09/2019 114 TRƯỢT
  13/09/2019 182 ĂN 3 CÀNG
  12/09/2019 717 ĂN 3 CÀNG
  11/09/2019 328 TRƯỢT
  10/09/2019 334 TRƯỢT
  09/09/2019 183 TRƯỢT
  08/09/2019 868 ĂN 3 CÀNG
  07/09/2019 114 TRƯỢT
  06/09/2019 189 TRƯỢT
  05/09/2019 315 TRƯỢT
  04/09/2019 784 ĂN 3 CÀNG
  03/09/2019 254 ĂN 3 CÀNG
  02/09/2019 112 TRƯỢT
  01/09/2019 445 TRƯỢT
  31/08/2019 134 TRƯỢT
  30/08/2019 766 ĂN 3 CÀNG
  29/08/2019 773 ĂN 3 CÀNG
  28/08/2019 382 TRƯỢT  
  27/08/2019 332 TRƯỢT  
  26/08/2019 963  ĂN 3 CÀNG
  25/08/2019 302 TRƯỢT
  24/08/2019 362  ĂN 3 CÀNG
  23/08/2019 447 TRƯỢT
  22/08/2019 229 TRƯỢT
  21/08/2019 234  TRƯỢT
  20/08/2019 265  ĂN 3 CÀNG
  19/08/2019 224 TRƯỢT
  18/08/2019 112 TRƯỢT
  17/08/2019 598 ĂN 3 CÀNG
  16/08/2019 145 TRƯỢT
  15/08/2019 122 TRƯỢT
  14/08/2019 257 TRƯỢT
  13/08/2019 981 ĂN 3 CÀNG
 12/08/2019 332 TRƯỢT
  11/08/2019 334 TRƯỢT
  10/08/2019 432 TRƯỢT
  09/08/2019 458 TRƯỢT
  08/08/2019 562 ĂN 3 CÀNG
  07/08/2019 312 TRƯỢT
  06/08/2019 356 TRƯỢT
  05/08/2019 343 TRƯỢT
  04/08/2019 132 ĂN 3 CÀNG
  03/08/2019 320 TRƯỢT
  02/08/2019 225 TRƯỢT
  01/08/2019 313 TRƯỢT
  31/07/2019 354 TRƯỢT
  30/07/2019 443 TRƯỢT
  29/07/2019 168 TRƯỢT
  28/07/2019 334 TRƯỢT
  27/07/2019 355 TRƯỢT
  26/07/2019 420 ĂN 3 CÀNG
  25/07/2019 382 ĂN 3 CÀNG
  24/07/2019 312 TRƯỢT
  23/07/2019 345 TRƯỢT
  22/07/2019 598 ĂN 3 CÀNG
  21/07/2019 545 ĂN 3 CÀNG
  20/07/2019 313 TRƯỢT
  19/07/2019 353 TRƯỢT
  18/07/2019 132 TRƯỢT
  17/07/2019 513 TRƯỢT
  16/07/2019 355 ĂN 3 CÀNG
  15/07/2019 512 TRƯỢT
  14/07/2019 535 TRƯỢT
  13/07/2019 578 TRƯỢT
  12/07/2019 113 TRƯỢT
  11/07/2019 334 TRƯỢT
  10/07/2019 266 ĂN 3 CÀNG
  09/07/2019 467 TRƯỢT
  08/07/2019 115 TRƯỢT
  07/07/2019 705 ĂN 3 CÀNG
  06/07/2019 345 TRƯỢT
  05/07/2019 119 TRƯỢT
  04/07/2019 113 TRƯỢT
  03/07/2019 188 ĂN 3 CÀNG
  02/07/2019 978 ĂN 3 CÀNG
  01/07/2019 024 TRƯỢT
  30/06/2019 113 TRƯỢT
  29/06/2019 118 TRƯỢT
  28/06/2019 073 ĂN 3 CÀNG
  27/06/2019 776 ĂN 3 CÀNG
  26/06/2019 445 TRƯỢT
  25/06/2019 456 TRƯỢT
  24/06/2019 223 TRƯỢT
  23/06/2019 044 TRƯỢT
  22/06/2019 545 TRƯỢT
  21/06/2019 021 TRƯỢT
  20/06/2019 134 TRƯỢT
  19/06/2019 558 TRƯỢT
  18/06/2019 598 ĂN 3 CÀNG
  17/06/2019 445 TRƯỢT
  16/06/2019 223 TRƯỢT
  15/06/2019 445 TRƯỢT
  14/06/2019 101 ĂN 3 CÀNG
  13/06/2019 759 ĂN 3 CÀNG
  12/06/2019 298 ĂN 3 CÀNG
  11/06/2019 113 TRƯỢT
  10/06/2019 797 ĂN 3 CÀNG
  09/06/2019 338 ĂN 3 CÀNG
  08/06/2019 562 TRƯỢT
  07/06/2019 115 TRƯỢT
  06/06/2019 340 TRƯỢT
  05/06/2019 233 TRƯỢT
  04/06/2019 134 TRƯỢT
  03/06/2019  873 ĂN 3 CÀNG
  02/06/2019  566 TRƯỢT
  01/06/2019  123 TRƯỢT
  31/05/2019   905 ĂN 3 CÀNG
  30/05/2019  112 TRƯỢT
  29/05/2019   146 ĂN 3 CÀNG
  28/05/2019   458 ĂN 3 CÀNG
  27/05/2019  433 TRƯỢT
  26/05/2019  778 TRƯỢT
  25/05/2019   445 TRƯỢT
  24/05/2019   563 ĂN 3 CÀNG
  23/05/2019   445  TRƯỢT
  22/05/2019   567  TRƯỢT
  21/05/2019   934 ĂN 3 CÀNG
  20/05/2019    334  TRƯỢT
  19/05/2019    455  TRƯỢT
  18/05/2019    113  TRƯỢT
  17/05/2019   354  TRƯỢT
  16/05/2019  346 TRƯỢT
  15/05/2019   419 TRƯỢT
  14/05/2019   554 TRƯỢT
  13/05/2019   445 TRƯỢT
  12/05/2019   112 TRƯỢT
  11/05/2019   335 TRƯỢT
  10/05/2019   443 TRƯỢT
  09/05/2019   052 ĂN 3 CÀNG
  08/05/2019   335 TRƯỢT
  07/05/2019   334 TRƯỢT
  06/05/2019   556 TRƯỢT
  05/05/2019  900 ĂN 3 CÀNG
  04/05/2019  371 ĂN 3 CÀNG
  03/05/2019   333  TRƯỢT
  02/05/2019  345  TRƯỢT
  01/05/2019   311  TRƯỢT
  30/04/2019   330  TRƯỢT
  29/04/2019   342 TRƯỢT
  28/04/2019   286 TRƯỢT
  27/04/2019   029 ĂN 3 CÀNG
  26/04/2019   702 ĂN 3 CÀNG
  25/04/2019   188 ĂN 3 CÀNG
  24/04/2019   269 TRƯỢT
  23/04/2019   269 TRƯỢT
  22/04/2019   819 ĂN 3 CÀNG
  21/04/2019   103 ĂN 3 CÀNG
  20/04/2019   658 TRƯỢT
  19/04/2019   588 ĂN 3 CÀNG
  18/04/2019   399 ĂN 3 CÀNG
  17/04/2019   619 ĂN 3 CÀNG
  16/04/2019   022 ĂN 3 CÀNG
  15/04/2019   843 ĂN 3 CÀNG
  14/04/2019   867 ĂN 3 CÀNG
  13/04/2019   181 ĂN 3 CÀNG
  12/04/2019   308 ĂN 3 CÀNG
  11/04/2019   236 ĂN 3 CÀNG
  10/04/2019   284 ĂN 3 CÀNG
  09/04/2019   767 TRƯỢT
  08/04/2019   110 ĂN 3 CÀNG
  07/04/2019   764 ĂN 3 CÀNG
  06/04/2019   188 ĂN 3 CÀNG
  05/04/2019   458 ĂN 3 CÀNG
  04/04/2019   581 TRƯỢT
  03/04/2019   934 ĂN 3 CÀNG
  02/04/2019   393 TRƯỢT
  01/04/2019   268 TRƯỢT
  31/03/2019   748 ĂN 3 CÀNG
  30/03/2019   361 ĂN 3 CÀNG
  29/03/2019   642 ĂN 3 CÀNG
  28/03/2019   974 ĂN 3 CÀNG
  27/03/2019   539 TRƯỢT
  26/03/2019   316 TRƯỢT
  25/03/2019   019 ĂN 3 CÀNG
  24/03/2019   472 ĂN 3 CÀNG
  23/03/2019   005 ĂN 3 CÀNG
  22/03/2019   399 TRƯỢT
  21/03/2019   185 ĂN 3 CÀNG
  20/03/2019   824 ĂN 3 CÀNG
  19/03/2019   573 TRƯỢT
  18/03/2019   334 ĂN 3 CÀNG
  17/03/2019   651 ĂN 3 CÀNG
  16/03/2019   682 ĂN 3 CÀNG
  15/03/2019   769 TRƯỢT
  14/03/2019   608 ĂN 3 CÀNG
  13/03/2019   238 TRƯỢT
  12/03/2019   898 TRƯỢT
  11/03/2019   291 ĂN 3 CÀNG
  10/03/2019   359 ĂN 3 CÀNG
  09/03/2019   835 TRƯỢT
  08/03/2019   511 TRƯỢT
  07/03/2019   672 ĂN 3 CÀNG
  06/03/2019   807 ĂN 3 CÀNG
  05/03/2019   286 ĂN 3 CÀNG
  04/03/2019   155 ĂN 3 CÀNG
  03/03/2019   379 TRƯỢT
  02/03/2019   370 TRƯỢT
  01/03/2019   755 TRƯỢT
  28/02/2019   209 TRƯỢT
  27/02/2019   746 TRƯỢT
  26/02/2019   948 ĂN 3 CÀNG
  25/02/2019   148 TRƯỢT
  24/02/2019   239 TRƯỢT
  23/02/2019   410 TRƯỢT
  22/02/2019   463 ĂN 3 CÀNG
  21/02/2019   968 ĂN 3 CÀNG
  20/02/2019   716 ĂN 3 CÀNG
  19/02/2019   105 ĂN 3 CÀNG
  18/02/2019   270 TRƯỢT
  17/02/2019   486 ĂN 3 CÀNG
  16/02/2019   490 TRƯỢT
  15/02/2019   132 ĂN 3 CÀNG
  14/02/2019   929 ĂN 3 CÀNG
  13/02/2019   091 ĂN 3 CÀNG
  12/02/2019   301 TRƯỢT
  11/02/2019   459 ĂN 3 CÀNG
  10/02/2019   257 TRƯỢT
  09/02/2019   881 TRƯỢT
  08/02/2019   208 TRƯỢT