DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

Chưa được phân loại

DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC: 1.000.000VNĐ

Đây là dịch vụ soi cầu VIP để nhận được DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC từ các chuyên gia thì các bạn cần nạp 1.000.000 VND” bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công DÀN LÔ 6 SỐ sẽ hiện ra và các bạn sẽ nhìn thấy số hiện lên trên hệ thống” các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00 Lưu ý các bạn nhìn thật kỹ số

+  Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
           NGÀY          DÀN LÔ 6 SỐ VIP                KẾT QUẢ
HÔM NAY          LOADING…..             LOADING…..      
       23/02/2020 20-02-24-42-04-08
                 Trúng 6/6
       22/02/2020 67-76-23-32-68-86
                 Trúng 5/6
       21/02/2020 19-29-32-33-34-79
                 Trúng 4/6
       20/02/2020  41-14-49-94×2-95-59
                 Trúng 5/6
       19/02/2020 35-53-37-73-39-93
                 Trúng 6/6
       18/02/2020 19-27-53-59-70-91
                 Trúng 4/6
       17/02/2020 12-21-56-65-57-75
                 Trúng 5/6
       16/02/2020 04-04-05-50-60-06
                 Trúng 3/6
       15/02/2020 08-50-88×2-99-96-48×2
                 Trúng 8/6
       14/02/2020 05×2-50-10-01-27-72
                 Trúng 2/6
       13/02/2020 07-08-30-69-96-89
                 Trúng 6/6
       12/02/2020 94-49×2-97×2-79-58-85
                 Trúng 4/6
       11/02/2020 24-42-68-86-37-70
                 Trúng 4/6
       10/02/2020   01-19-41-59-76-67
                 Trúng 5/6
       09/02/2020 17×2-71-78×2-87-79-97
                 Trúng 6/6
       08/02/2020   02-20-15-51-25-52
                 Trúng 6/6
       07/02/2020   27-72-12-21-28-82
                 Trúng 5/6
       06/02/2020   80-08-09-90-70-07
                 Trúng 3/6
       05/02/2020   67-76-68×2-86-96-69
                 Trúng 5/6
       04/02/2020   11-13-07-64-79-99
                 Trúng 6/6
       03/02/2020    36-63-37-73-79-97
                 Trúng 4/6
       02/02/2020   03-04-30-40×2-50-05
                 Trúng 5/6
       01/02/2020   17-71-18-81-19-91
                 Trúng 2/6
       31/01/2020    37-78-12-22-36-38
                 Trúng 4/6
       30/01/2020   08×2-83-58-85-89-98
                 Trúng 6/6
       29/01/2020   02-20-89-98-79-97
                 Trúng 5/6
       28/01/2020   04-40×2-39-93-57-75
                 Trúng 3/6
       24+25+26+27      CHÚC MỪNG NĂM MỚI
                 NGHỈ TẾT
       23/01/2020   13-18-56-69-57-73
                 Trúng 4/6
       22/01/2020   29-92-21-51-62-26
                 Trúng 5/6
       21/01/2020   02-50-05-27-56-91
                 Trúng 1/6
       20/01/2020  13-09-24-32-41-85
                Trúng  6/6
       19/01/2020   11×2-21×3-22-12-38-83
                Trúng  5/6
       18/01/2020 12-69-96-17-20-15
                Trượt
       17/01/2020   20-02-47×2-74-38-83
                Trúng  6/6
       16/01/2020     17-71-18-81-19-91
                Trúng  5/6
       15/01/2020     05-13-24-40-77-94
                Trúng  6/6
       14/01/2020   12×2-58-96×2-78-87-41
                Trúng  5/6
       13/01/2020     14-42-51-64-46-24
                Trúng  5/6
       12/01/2020     63-10-01-16-61-23
                Trượt
       11/01/2020       34-35-53-68-69-57
                Trúng  1/6
       10/01/2020      80-08-14-41-61-16
                Trúng  5/6
       09/01/2020     09-90×2-47×3-57-54-45
                Trúng  5/6
       08/01/2020     13-23-32-51-15-16
                Trúng  4/6
       07/01/2020     00-10-42-85-95-67
                Trúng  6/6
       06/01/2020     24-42-27-72-34-43
                Trúng  4/6
       05/01/2020     47-74-49-94-54-45
                Trúng  5/6
       04/01/2020     70-07×2-09-90-80-08
                Trúng  4/6
       03/01/2020     16-61-78-39-93-28
                Trúng  1/6
       02/01/2020       62-38-18-78-83-05
                Trúng  2/6
       01/01/2020       89-37-21-80-28-12
                Trúng  3/6
       31/12/2019       86-98-92-48-84-85
              Trúng  5/6
       30/12/2019       24-57-75-37-73-78
              Trúng  1/6
       29/12/2019       17-78-90-61-58-79
              Trượt
       28/12/2019        58-38-83-81-16-61
              Trượt
       27/12/2019         00-32-78-12-21-48
               Trúng  3/6
       26/12/2019         48-32-23-95-03-78                 Trượt
       25/12/2019          49-94-76-86-68-67                Trúng  4/6 
       24/12/2019         40-04-13-57-62-98                Trúng  4/6 
       23/12/2019        67-76-92-49-94-62                 Trúng  2/6 
       22/12/2019          16-61-97-19-91-67                 Trượt
       21/12/2019          05×2-12-21-48-84-40                 Trúng  5/6 
       20/12/2019          09-43-50-86-87-99                 Trúng  6/6 
       19/12/2019          00-11-44-33-55-66                 Trúng  4/6 
       18/12/2019          15-58-75-67-76-95                 Trúng  6/6 
       17/12/2019          14×2-41-15-51-16-61                 Trúng  3/6 
       16/12/2019          10-01-79-97-74-87                 Trúng  5/6 
       15/12/2019          16-61-14-41-12-51                 Trúng  4/6 
       14/12/2019          56-60-06-57-75-39                 Trúng  2/6
       13/12//2019          13-51-48-84-38-83                  Trúng  4/6
       12/12//2019          40-04-12-82-73-99                  Trúng  6/6
       11/12//2019         34-43-35-67-29-92                  Trượt
       10/12//2019         49-94-48-84-47-74                  Trúng  3/6
       09/12//2019        63-36×2-38-83-93-39                  Trúng  5/6
       08/12//2019          65-78-42-18-69-96                  Trúng  4/6
       07/12//2019          58-85-59-95-03-62                  Trượt
       06/12//2019          70-14-41-60-68-86                  Trúng  1/6
        05/12//2019          09-90-30-80-40-04                  Trúng  5/6
        04/12//2019          01-13-31-17-71-18                  Trúng  6/6
        03/12//2019         67-46-57-75-95-79×2                  Trúng  6/6
        02/12//2019          25-38-83-52-34-43                  Trúng  2/6
        01/12//2019          08-80×2-61×3-26-62-16                  Trúng  8/6
        30/11/2019          48-84-19-92-90-85                  Trúng  6/6
        29/11/2019          87-50-05-06-69-23                  Trúng  2/6
        28/11/2019          01-11-12-30-03-21                  Trúng  4/6
        27/11/2019          60-06×2-07×3-70-80-08                  Trúng  5/6
        26/11/2019          58-85-19-91-48-84                  Trúng  6/6
        25/11/2019          08-07-70-80-19-91                  Trúng  2/6
        24/11/2019          31-13×2-27-72-17-71                  Trúng  4/6
        23/11/2019          08-23-36-42-24-14                  Trúng  4/6
        22/11/2019          23×3-32-24-42-25-52                  Trúng  3/6
        21/11/2019         08-10-11-24-76-95                  Trúng  6/6
        20/11/2019         30-03-40-04-05-50                  Trúng  5/6
        19/11/2019         12-74-18-81-47-31                  Trúng  4/6
        18/11/2019        00-07-72-27-13-24                  Trúng  3/6
        17/11/2019         17-71×3-16-61-22-33                  Trúng  4/6
        16/11/2019          00-10-20-35-37-73                  Trúng  5/6
        15/11/2019          15-51-16-61-19-91                  Trúng  3/6
        14/11/2019          10-01-13×2-31-17-71                  Trúng  4/6
        13/11/2019          45-54-18-81-19-91                  Trúng  4/6
        12/11/2019          47-74-52-62-81-97                  Trúng  6/6
        11/11/2019          24-42-26-62-28-82                  Trượt
        10/11/2019          08-02-70-69-96-07                  Trúng  4/6
        09/11/2019          37-73×2-88-92-78-87                  Trúng  3/6
        08/11/2019          39-93-52-89-98-42                  Trúng  1/6
        07/11/2019          16-61-20-48-18-34                  Trượt
        06/11/2019          23-32-90-09-80-08                  Trúng  4/6
        05/11/2019          62-03-04-21-43-48                  Trúng  6/6
        04/11/2019           00-67-76-16-61-18                  Trúng  3/6
        03/11/2019         10-01-34-84-11×2-44×2                  Trúng  6/6
        02/11/2019          39-93-59-95-69-96                  Trúng  5/6
        01/11/2019          15-51-16-61-71-17                  Trúng  4/6
THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
           NGÀY          DÀN LÔ 6 SỐ VIP                KẾT QUẢ
HÔM NAY           
   34-35-53-68-69-57
                Trúng  5/6
       10/01/2020      80-08-14-41-61-16
                Trúng  5/6
       09/01/2020     09-90×2-47×3-57-54-45
                Trúng  5/6
       08/01/2020     13-23-32-51-15-16
                Trúng  4/6
       07/01/2020     00-10-42-85-95-67
                Trúng  6/6
       06/01/2020     24-42-27-72-34-43
                Trúng  4/6
       05/01/2020     47-74-49-94-54-45
                Trúng  5/6
       04/01/2020     70-07×2-09-90-80-08
                Trúng  4/6
       03/01/2020     16-61-78-39-93-28
                Trúng  1/6
       02/01/2020       62-38-18-78-83-05
                Trúng  2/6
       01/01/2020       89-37-21-80-28-12
                Trúng  3/6
       31/12/2019       86-98-92-48-84-85
              Trúng  5/6
       30/12/2019       24-57-75-37-73-78
              Trúng  1/6
       29/12/2019       17-78-90-61-58-79
              Trượt
       28/12/2019        58-38-83-81-16-61
              Trượt
       27/12/2019         00-32-78-12-21-48
               Trúng  3/6
       26/12/2019         48-32-23-95-03-78                 Trượt
       25/12/2019          49-94-76-86-68-67                Trúng  4/6 
       24/12/2019         40-04-13-57-62-98                Trúng  4/6 
       23/12/2019        67-76-92-49-94-62                 Trúng  2/6 
       22/12/2019          16-61-97-19-91-67                 Trượt
       21/12/2019          05×2-12-21-48-84-40                 Trúng  5/6 
       20/12/2019          09-43-50-86-87-99                 Trúng  6/6 
       19/12/2019          00-11-44-33-55-66                 Trúng  4/6 
       18/12/2019          15-58-75-67-76-95                 Trúng  6/6 
       17/12/2019          14×2-41-15-51-16-61                 Trúng  3/6 
       16/12/2019          10-01-79-97-74-87                 Trúng  5/6 
       15/12/2019          16-61-14-41-12-51                 Trúng  4/6 
       14/12/2019          56-60-06-57-75-39                 Trúng  2/6
       13/12//2019          13-51-48-84-38-83                  Trúng  4/6
       12/12//2019          40-04-12-82-73-99                  Trúng  6/6
       11/12//2019         34-43-35-67-29-92                  Trượt
       10/12//2019         49-94-48-84-47-74                  Trúng  3/6
       09/12//2019        63-36×2-38-83-93-39                  Trúng  5/6
       08/12//2019          65-78-42-18-69-96                  Trúng  4/6
       07/12//2019          58-85-59-95-03-62                  Trượt
       06/12//2019          70-14-41-60-68-86                  Trúng  1/6
        05/12//2019          09-90-30-80-40-04                  Trúng  5/6
        04/12//2019          01-13-31-17-71-18                  Trúng  6/6
        03/12//2019         67-46-57-75-95-79×2                  Trúng  6/6
        02/12//2019          25-38-83-52-34-43                  Trúng  2/6
        01/12//2019          08-80×2-61×3-26-62-16                  Trúng  8/6
        30/11/2019          48-84-19-92-90-85                  Trúng  6/6
        29/11/2019          87-50-05-06-69-23                  Trúng  2/6
        28/11/2019          01-11-12-30-03-21                  Trúng  4/6
        27/11/2019          60-06×2-07×3-70-80-08                  Trúng  5/6
        26/11/2019          58-85-19-91-48-84                  Trúng  6/6
        25/11/2019          08-07-70-80-19-91                  Trúng  2/6
        24/11/2019          31-13×2-27-72-17-71                  Trúng  4/6
        23/11/2019          08-23-36-42-24-14                  Trúng  4/6
        22/11/2019          23×3-32-24-42-25-52                  Trúng  3/6
        21/11/2019         08-10-11-24-76-95                  Trúng  6/6
        20/11/2019         30-03-40-04-05-50                  Trúng  5/6
        19/11/2019         12-74-18-81-47-31                  Trúng  4/6
        18/11/2019        00-07-72-27-13-24                  Trúng  3/6
        17/11/2019         17-71×3-16-61-22-33                  Trúng  4/6
        16/11/2019          00-10-20-35-37-73                  Trúng  5/6
        15/11/2019          15-51-16-61-19-91                  Trúng  3/6
        14/11/2019          10-01-13×2-31-17-71                  Trúng  4/6
        13/11/2019          45-54-18-81-19-91                  Trúng  4/6
        12/11/2019          47-74-52-62-81-97                  Trúng  6/6
        11/11/2019          24-42-26-62-28-82                  Trượt
        10/11/2019          08-02-70-69-96-07                  Trúng  4/6
        09/11/2019          37-73×2-88-92-78-87                  Trúng  3/6
        08/11/2019          39-93-52-89-98-42                  Trúng  1/6
        07/11/2019          16-61-20-48-18-34                  Trượt
        06/11/2019          23-32-90-09-80-08                  Trúng  4/6
        05/11/2019          62-03-04-21-43-48                  Trúng  6/6
        04/11/2019           00-67-76-16-61-18                  Trúng  3/6
        03/11/2019         10-01-34-84-11×2-44×2                  Trúng  6/6
        02/11/2019          39-93-59-95-69-96                  Trúng  5/6
        01/11/2019          15-51-16-61-71-17                  Trúng  4/6