DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC: 1.000.000VNĐ

Đây là dịch vụ soi cầu VIP để nhận được DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC từ các chuyên gia thì các bạn cần nạp 1.000.000 VND” bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công DÀN LÔ 6 SỐ sẽ hiện ra và các bạn sẽ nhìn thấy số hiện lên trên hệ thống” các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00 Lưu ý các bạn nhìn thật kỹ số

+  Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
           NGÀY          DÀN LÔ 6 SỐ VIP                KẾT QUẢ
HÔM NAY          LOADING…..             LOADING…..      
        22/09/2019            01-10-38-83-43-34                  Trúng  5/6
        21/09/2019            13-31-04-14-21-40                  Trúng  3/6
        20/09/2019            35-53×2-55-66-77-47                  Trúng  4/6
        19/09/2019            60-06-27-72-56-65                  Trúng  5/6
        18/09/2019            08-19-29-39-54-67                  Trúng  6/6
        17/09/2019            12-21-25-52-28-82                  Trúng  4/6
        16/09/2019            00-99-15-51-33-77                  Trúng 3/6
        15/09/2019            79-97-28-39-61-87                  Trúng  6/6
        14/09/2019            12-32-34-43-46-64                  Trúng 4/6
        13/09/2019            03-56-67-70-80-90                  Trúng 5/6
        12/09/2019           45-54-36-63-47-67                  Trúng 4/6
        11/09/2019           12×3-63×2-21-45-54-73                  Trúng 5/6
        10/09/2019            98-87-75-57-69-89                  Trúng 3/6
        09/09/2019            61-04-16-19-91-20                  Trúng 5/6
        08/09/2019            39-93-28-82-78-87                  Trúng 2/6
        07/09/2019            90-09-38-83×2-48-84                  Trúng 6/6
        06/09/2019            14-41-27-21-12-71                  Trúng 4/6
        05/09/2019            00-90-37-78-58-85                  Trúng 6/6
        04/09/2019            05-10-21-42-24-50                  Trúng 4/6
        03/09/2019            97-74-29-92-69-96                  Trúng 5/6
        02/09/2019            16-61×2-63-36-56-65                  Trúng 4/6
        01/09/2019             29-95-85-75-57-58                  Trúng 4/6
        31/08/2019             41-14-36-63-27-72                  Trúng 5/6
        30/08/2019             08-19-32-23-80-91                  Trúng 3/6
        29/08/2019            20-02-27-72-29-92                  Trúng 4/6
        28/08/2019           07-24-34-43-49-53                  Trúng 6/6
        27/08/2019           02-20×2-04-40-90-09                  Trúng 3/6
        26/08/2019             50-02-71-17-20-05                  Trúng 3/6
        25/08/2019             08-80-29-92-18-81                  Trúng 4/6
        24/08/2019             04-62-22-44-51-66                  Trúng 5/6
        23/08/2019              32-13-31-12-21-23                  Trúng 4/6
        22/08/2019              16-17-23-32-71-61                  Trúng 3/6
        21/08/2019              23-32-89-98-78-87                    Trúng 4/6
        20/08/2019              00-08-21-32-38-45                  Trúng 6/6
        19/08/2019             40-60-71-17-04-06                  Trúng 3/6
        18/08/2019              79-97-70-07-57-75                  Trúng 4/6
        17/08/2019               04-72-82-40-27-28                  Trúng 4/6
        16/08/2019              29-92-38-83-78-87                  Trúng 2/6
        15/08/2019               03-11-25-36-45-54                  Trúng 4/6
        14/08/2019               93-39-05-12-14-20                  Trúng 5/6
        13/08/2019              91-90-09-00-19-64                  Trúng 4/6
        12/08/2019              10-01-12-21-60-06                  Trúng 3/6
        11/08/2019              13-31-26-32-23-62                  Trúng 3/6
        10/08/2019              47-14-74-41-37-73                  Trúng 2/6
        09/08/2019              03-30-66-34-9085                  Trúng 4/6
        08/08/2019              37-73-17-71-44-77                  Trúng 1/6
        07/08/2019              22-77-69-96-56-65                  Trượt
        06/08/2019              56-65-48-71-64-06                  Trúng 2/6
        05/08/2019               12-25-33-36-35-53                  Trúng 5/6
        04/08/2019              40-04-50-05-06-60                  Trúng 2/6
        03/08/2019              94-39-62-67-18-14                  Trúng 6/6
        02/08/2019               56-68-29-38-83-99                  Trúng 4/6
        01/08/2019               01-12-40-04-21-10                  Trúng 2/6
        31/07/2019              03-04-09-31-22-30                  Trúng 6/6
        30/07/2019              05-19-21-12-91-50                  Trúng 3/6
        29/07/2019              10-01-00-55-89-98                    Trúng 1/6
        28/07/2019              11-25-16-24-42-61                  Trúng 4/6
        27/07/2019              02-20-10-22-18-81                  Trúng 5/6
        26/07/2019              05-20-24-42-70-73                  Trúng 6/6
        25/07/2019              11-18-63-78-36-81                  Trúng 4/6
        24/07/2019              19-91-59-95-20-02                  Trúng 2/6
        23/07/2019              17-71-90-09-18-81                  Trúng 4/6
        22/07/2019              79-97-26-62-35-53                  Trúng 3/6
        21/07/2019              28-82-68-86-29-92                  Trúng 3/6
        20/07/2019              35-53-43-34-36-63                  Trúng 3/6
        19/07/2019              12-21-13-31-14-41                  Trúng 3/6
        18/07/2019              30-30-40-04-50-05                  Trúng 2/6
        17/07/2019              20-02-38-83-10-01                  Trúng 4/6
        16/07/2019              35-53-36-63-37-73                  Trúng 3/6
        15/07/2019              40-04-23×2-32-34-43                  Trúng 4/6
        14/07/2019              10-01-20-02-30-03                  Trúng 4/6
        13/07/2019              37-73-98-89-78-87                  Trúng 3/6
        12/07/2019              17-71-28-82-29-92                  Trúng 4/6
        11/07/2019              38-83-00×2-37-73-33                  Trúng 4/6
        10/07/2019              29-92×2-39-93-49-94                  Trúng 3/6
        09/07/2019              30×2-03-57-75-47-74                  Trúng 3/6
        08/07/2019              17-71-40-04-18-81                  Trúng 4/6
        07/07/2019              14-41-50-05-34-43                  Trúng 4/6
        06/07/2019              11-68×2-57-75-37-73                  Trúng 4/6
        05/07/2019              12-21×2-13-31-14-41                  Trúng 2/6
        04/07/2019             36-63-24-42-13-31                  Trúng 3/6
        03/07/2019              47-74-46-64-56-65                  Trúng 4/6
        02/07/2019              20-02-23-32-33-88                  Trúng 2/6
        01/07/2019              04-40-15-52-77-78                  Trúng 5/6
       30/06/2019             35-53-36-63-34-43                  Trúng 2/6
       29/06/2019             25-52-26-62-10-01                  Trúng 4/6
       28/06/2019             34-43-55-77-39-93×2                  Trúng 3/6
       27/06/2019             38-83-79-97-28-82                  Trượt
       26/06/2019            14-41-15-51-16-61                  Trúng 3/6
       25/06/2019           14-41-49-94-68-86                  Trúng 3/6
       24/06/2019           57-75-19-91-38-83                  Trượt
       23/06/2019           19×2-91-17-71-69-96                  Trúng 5/6
       22/06/2019           12-21-49-94-45-54×2                  Trúng 3/6
       21/06/2019            09-90-04-40-18-47                  Trúng 6/6
       20/06/2019            28-82-80-08-39-93                  Trúng 1/6
       19/06/2019           68-86-35-53×2-69-96                  Trúng 4/6
       18/06/2019            47-74-78-87-16-61                  Trúng 4/6
       17/06/2019            54×2-45-40-04-90-09                  Trúng 3/6
       16/06/2019            12-21×2-37-17-71-07                 Trúng 4/6
       15/06/2019            15-51×2-89-98-26-62                  Trúng 3/6
       14/06/2019            49-94-86-68-10-01                  Trúng 4/6
       13/06/2019            18-81-19-91-17-71                  Trúng 3/6
       12/06/2019            49-94-78-87-90-09                  Trúng 4/6
       11/06/2019            55-57-75-69-96-02                  Trúng 3/6
       10/06/2019            19-91-58-8568-86×2                  Trúng 3/6
       09/06/2019            29-92-49-94-18-81                  Trúng 3/6
       08/06/2019           19-91-38×2-99-66-83                  Trúng 3/6
       07/06/2019            90-09-46-64-26-62                  Trượt
       06/06/2019            15-51-28-82-29-92                  Trúng 4/6
       05/06/2019            50-05-33-34-43-09                  Trúng 2/6
       04/06/2019            68-86-79-97-38-83                   Trúng 4/6
       03/06/2019           30-03-27-72-20-02                  Trúng 3/6
       02/06/2019           57-75-68-86-69-96                  Trúng 4/6
       01/06/2019            23-32×2-16-61-47-74                  Trúng 3/6
       31/05/2019           67-76-57-75-58-85                  Trúng 4/6
       30/05/2019            20×2-02-45-54-16-61                  Trúng 3/6
       29/05/2019            57-75-46-64-89-98                  Trúng 3/6
       28/05/2019            40-04-12-21-37-73                  Trúng 3/6
       27/05/2019            27-72-78-87-17-71                  Trúng 4/6
       26/05/2019           55-88×2-21-12-39-93                  Trúng 4/6
       25/05/2019           45-54-17-71-47-74                  Trúng 2/6
       24/05/2019           14-41-62-26-75-98                  Trúng 3/6
       23/05/2019            58-85-37-73-69-96                  Trúng 4/6
       22/05/2019           19-91-50-05-28-82                    Trúng 2/6
       21/05/2019            57-75-59-95-08-80                  Trúng 4/6
       20/05/2019           29-92-15-51-20-02                  Trúng 4/6
       19/05/2019            58-85-49-94-24-42                  Trúng 4/6
       18/05/2019           16-61-50-05-17-71                   Trúng 3/6  
       17/05/2019           45-54-57-75-26-62                  Trúng 4/6
       16/05/2019            51-25-15-51-27-72                  Trúng 3/6 
       15/05/2019            23-32-18-81-36-63                  Trúng 4/6
       14/05/2019           45-54-50-05-59-95                  Trúng 4/6
       13/05/2019           36-63-41-87-88-85                  Trượt
       12/05/2019           24-41-17-71-32-58                  Trượt
       11/05/2019           89-98-19-91-49×2-94                  Trúng 3/6
       10/05/2019           58-8546-64-17-71                  Trúng 3/6
       09/05/2019           79-97-71-56-65-63                  Trúng 1/6
       08/05/2019           58-85-25-52-30-03                  Trúng 4/6
       07/05/2019            23-32-66-28-82-50                  Trúng 4/6
       06/05/2019           58-85-34-43-17-71                  Trúng 4/6
       05/05/2019            15-51-17-71-12-21                  Trúng 4/6
       04/05/2019            45-54-31-13-79-97                  Trúng 4/6
       03/05/2019            37-73-41-14-38-83                  Trúng 4/6
       02/05/2019            35-53-59-95-22-00                  Trúng 2/6
       01/05/2019            16-61-23-32-18-81                  Trúng 4/6
        30/04/2019            20-02-09-30-03-72                  Trúng 3/6
        29/04/2019            23-32-54-45-24-42                  Trúng 4/6
        28/04/2019           49-94-17-71-18-81
                 Trúng 4/6
        27/04/2019           78-87-45-54-09-90
                 Trúng 3/6
        26/04/2019            89-98-57-75-00X2-20                  Trúng 4/6
        25/04/2019            46-64-56-65-59-95                  Trúng 3/6
        24/04/2019            68-86-09-90-58-85                  Trúng 3/6
        23/04/2019            13-31-79-97-89×2-98                  Trúng 3/6
        22/04/2019            18-81-21-12-11-61                  Trúng 2/6
        21/04/2019            37-73-13-71-34-43                  Trúng 1/6
        20/04/2019            34-43-05-50-47-74                  Trúng 2/6
        19/04/2019            01-10-58–81-59-95                  Trúng 2/6
        18/04/2019            68-86×3-09-90-58-85                  Trúng 5/6
        17/04/2019            67-76-23-32-14-41                  Trúng 3/6
        16/04/2019            59-95-23-32X2-58-85                  Trúng 3/6
        15/04/2019            18-81-56-65-34-43                  Trúng 4/6
        14/04/2019            36-63-39-93-45-54×2                  Trúng 4/6
        13/04/2019              16-61-34-43-26-62                  Trúng 2/6
        12/04/2019              17-71-05-50-34-43                  Trúng 3/6
        11/04/2019              08-80-16-61-47-74                  Trúng 1/6
        10/04/2019             59-95-64-39-60-24                  Trúng 1/6
        09/04/2019             36×2-63-37-73-05-50                  Trúng 5/6
        08/04/2019             61-82-69-96-18-83                  miss
        07/04/2019             56-65-17-71-04-40                  Trúng 4/6
        06/04/2019             16-61-34×2-43-26-62                  Trúng 3/6
        05/04/2019             39-93-05×2-50-19-91                  Trúng 3/6
        04/04/2019             46-64-81-78-36-63                  Trúng 3/6
        03/04/2019             59-95-64-39-18-81                  Trúng 3/6
        02/04/2019             14-41-68-86-31-19                  Trúng 3/6
        01/04/2019             47-74-04-40-26-62                  Trúng 3/6
        31/03/2019             67-76-48-22-21-38                  Trúng 2/6
        30/03/2019             24-42-36-63-04-40                  Trúng 4/6
        29/03/2019             48-84-29-92-02-20                  Trúng 4/6
        28/03/2019             24-42-37-73-04-40                  Trúng 3/6
        27/03/2019             39-93-17-71-68×2-86                  Trúng 3/6
        26/03/2019             48-84-08-80-28-82                  Trúng 4/6
        25/03/2019         18-81-17×2-71-19-91×2                  Trúng 5/6
        24/03/2019             23-32-13×2-31-08-80                  Trúng 3/6
        23/03/2019              12-21-67-76-16-61                  Trúng 1/6
        22/03/2019             49-94-67-76-68×2-86                  Trúng 4/6
        21/03/2019             48-84-46-64-04-40                  Trúng 3/6
        20/03/2019             39-93-59-95×2-12-21                  Trúng 5/6
        19/03/2019             36-63-79-97×2-14-41                  Trúng 3/6
        18/03/2019             17-71-08-80-69-96                  Trúng 3/6
        17/03/2019             09-90-26-62-29-92                  Trúng 3/6
        16/03/2019             56-65-68-86-48-06                  Trúng 3/6
        15/03/2019         79-97-29-92-17×2-71×2                  Trúng 5/6
        14/03/2019             29-92-83-89-13-31×2                  Trúng 4/6
        13/03/2019             26-62-54-45-68-86                  Trúng 2/6
        12/03/2019             03-30-68-86-15-51                  Trúng 3/6
        11/03/2019             27-72-58-85-07-70                  Trúng 3/6
        10/03/2019             23-32-59-95-03-21                  Trúng 2/6
        09/03/2019             14-41-06×2-60-28-82                  Trúng 5/6
        08/03/2019             18-81-68-86-38-83                  Trúng 3/6
        07/03/2019             46-64-56-65-16-61                  Trúng 4/6
        06/03/2019             36-63-17-71-78-87                  Trúng 3/6
        05/03/2019             02-20-87-36-07-70                  Trúng 3/6
        04/03/2019             67-76-05-50-18-81                  Trúng 3/6
        03/03/2019             16-61-39-93×2-26-62                  Trúng 2/6
        02/03/2019             12-21-03-30-04-29                  Trúng 2/6
        01/03/2019             05-50-47-74-27-72                  Trúng 3/6
        28/02/2019             31-13-24-42-89-98                  Trúng 3/6
        27/02/2019             78-87-39-93-57-75                  Trúng 4/6
        26/02/2019             25-52-59-95-57-75                  Trúng 3/6
        25/02/2019             68-86-23-32-09-90                  Trúng 3/6
        24/02/2019             56-65-23-32-79-97                  Trúng 3/6
        23/02/2019             24-42-39-93-68-86                  Trúng 3/6
        22/02/2019             35-53-05-50-58-85                  Trúng 3/6
        21/02/2019             36-63-39-93-67-76                  Trúng 4/6
        20/02/2019             48-84-89-98-23-32                  Trúng 3/6
        19/02/2019             05-50-56-65-28-82                  Trúng 4/6
        18/02/2019             26-62-35-53-15-51                  Trúng 4/6
        17/02/2019             06-60-67-76-13-31                  Trúng 3/6
        16/02/2019             04-40-25-52×2-15-51                  Trúng 4/6
        15/02/2019             24-42-68×2-86-15-51                  Trúng 4/6
        14/02/2019             56-65-14-41-38-83                  Trúng 4/6
        13/02/2019             15-19-91-35-53-43                  Trúng 4/6
        12/02/2019             26-62-10-01-14-41                  Trúng 2/6
        11/02/2019             39-93-49-94-17-71                  Trúng 4/6
        10/02/2019             56-65-89×2-98-14-41                  Trúng 4/6
        09/02/2019                27-72-04-40-23-32                  Trúng 3/6
        08/02/2019               14-41-20-02-68-86                  miss