ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

 

Đến với nhau là bước khởi đầu,cùng làm việc mới là phát triển,giữ được nhau mới là thành công. Các chuyên gia của chúng tôi cam kết bắt cầu hôm nay siêu chuẩn. Anh am nhanh tay lấy số kiểu lỡ!

 ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 200.000 VNĐ

Để nhận được số các bạn cần nạp 200.000 VNĐ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra bạn sẽ nhìn thấy và các bạn chỉ việc chiến thôi!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB        KẾT QUẢ
HÔM NAY              LOADING…..  LOADING….. 
  23/02/2020            ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT
  22/02/2020            ĐẦU 4 ĐUÔI 7 ĂN   ĐẦU 4 ĐUÔI 7
  21/02/2020            ĐẦU 4 ĐUÔI 6 TRƯỢT
  20/02/2020            ĐẦU 0 ĐUÔI 4 ĂN   ĐẦU 0 ĐUÔI 4
  19/02/2020            ĐẦU 9 ĐUÔI 8 ĂN   ĐẦU 9 ĐUÔI 8
  18/02/2020            ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  17/02/2020            ĐẦU 1 ĐUÔI 2 ĂN   ĐẦU 1
  16/02/2020            ĐẦU 7 ĐUÔI 6 ĂN   ĐẦU 7 ĐUÔI 6
  15/02/2020            ĐẦU 1 ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 1
  14/02/2020            ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN  ĐẦU 5 ĐUÔI 5
  13/02/2020            ĐẦU 3 ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 3 ĐUÔI 2
  12/02/2020            ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRƯỢT
  11/02/2020            ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN  ĐẦU 9 ĐUÔI 6
  10/02/2020            ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN  ĐUÔI 5
  09/02/2020            ĐẦU 4 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 7
  08/02/2020            ĐẦU 9 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 1 
  07/02/2020            ĐẦU ĐUÔI 4 TRƯỢT
  06/02/2020            ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI
  05/02/2020            ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI
  04/02/2020            ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI
  03/02/2020            ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
  02/02/2020            ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  01/02/2020            ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 0 
  31/01/2020            ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 5 
  30/01/2020            ĐẦU 2 ĐUÔI 3   TRƯỢT
  29/01/2020            ĐẦU 3 ĐUÔI 9   ĂN  ĐUÔI
  28/01/2020           ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI
  24+25+26+27   CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
  23/01/2020           ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRƯỢT
  22/01/2020           ĐẦU 4 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI
  21/01/2020           ĐẦU 9 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 7 
  20/01/2020           ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 5
  19/01/2020           ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  18/01/2020           ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRƯỢT
  17/01/2020           ĐẦU 7 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 7
  16/01/2020           ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 8
  15/01/2020           ĐẦU 6 ĐUÔI 9 TRƯỢT
  14/01/2020           ĐẦU 0 ĐUÔI 4 ĂN    ĐUÔI 4
  13/01/2020           ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRƯỢT
  12/01/2020           ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT
  11/01/2020           ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 5 ĐUÔI
  10/01/2020           ĐẦU 9 ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU 9 ĐUÔI
  09/01/2020           ĐẦU 7 ĐUÔI 3 ĂN    ĐẦU 7
  08/01/2020           ĐẦU ĐUÔI 5 TRƯỢT
  07/01/2020           ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 5 ĐUÔI 4
  06/01/2020           ĐẦU ĐUÔI 3 TRƯỢT
  05/01/2020           ĐẦU ĐUÔI 7 TRƯỢT
  04/01/2020           ĐẦU 4 ĐUÔI 9 ĂN    ĐẦU 4 ĐUÔI 9
  03/01/2020           ĐẦU ĐUÔI 2 TRƯỢT
  02/01/2020           ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 4
  01/01/2020           ĐẦU 1 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  31/12/2019           ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 0 ĐUÔI 8
  30/12/2019           ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 8 ĐUÔI 8
  29/12/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
  28/12/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  27/12/2019           ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 7 ĐUÔI 7
  26/12/2019           ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRƯỢT
  25/12/2019           ĐẦU 8 ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 8
  24/12/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU 2 ĐUÔI 6
  23/12/2019           ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRƯỢT
  22/12/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 4 ĐUÔI 2
  21/12/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 4 ĐUÔI 8
  20/12/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  19/12/2019           ĐẦU 8 ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 8
  18/12/2019           ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT
  17/12/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  16/12/2019           ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 6 ĐUÔI 8
  15/12/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
  14/12/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  13/12/2019           ĐẦU 7 ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 6
  12/12/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 5 ĂN    ĐẦU
  11/12/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
  10/12/2019           ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 3
  09/12/2019           ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 6
  08/12/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT
  07/12/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRƯỢT
  06/12/2019           ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 3
  05/12/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 0 TRƯỢT
  04/12/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 6 TRƯỢT
  03/12/2019           ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRƯỢT
  02/12/2019           ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN     ĐUÔI 7
  01/12/2019           ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
  30/11/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT
  29/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN    ĐẦU 0 ĐUÔI 3
  28/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 3 ĐUÔI 2
  27/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN    ĐẦU 5
  26/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 3
  25/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 6 ĐUÔI 8
  24/11/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  23/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN    ĐẦU 3
  22/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 7
  21/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 5
  20/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 5
  19/11/2019           ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  18/11/2019           ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 8 ĐUÔI 4
  17/11/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRƯỢT
  16/11/2019           ĐẦUĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 8 ĐUÔI 2
  15/11/2019           ĐẦUĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 0 ĐUÔI 
  14/11/2019           ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  13/11/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 1 ĐUÔI 
  12/11/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 3 ĂN    ĐẦU 4
  11/11/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT
  10/11/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN    ĐẦU 1
  09/11/2019           ĐẦU 0 ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 0 ĐUÔI 2
  08/11/2019           ĐẦU 0 ĐUÔI 6 TRƯỢT
  07/11/2019           ĐẦU 6 ĐUÔI 4 ĂN     ĐUÔI 4
  06/11/2019           ĐẦU 8 ĐUÔI 9 ĂN     ĐẦU 8
  05/11/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 0 ĂN     ĐUÔI 0
  04/11/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 3 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 3
  03/11/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
  02/11/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN     ĐUÔI 4
  01/11/2019           ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 6 ĐUÔI 8
  31/10/2019           ĐẦU 6 ĐUÔI 1 ĂN    ĐẦU 6
  30/10/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
  29/10/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN    ĐẦU 4
  28/10/2019           ĐẦU 3 ĐUÔI 9 ĂN    ĐẦU 3 ĐUÔI 9
  27/10/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU 1 ĐUÔI 6
  26/10/2019           ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRƯỢT
  25/10/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 4 ĂN    ĐUÔI 4
  24/10/2019           ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 7
  23/10/2019           ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN    ĐẦU 5 ĐUÔI 3
  22/10/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
  21/10/2019           ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 4
  20/10/2019           ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 9
  19/10/2019           ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRƯỢT
  18/10/2019           ĐẦU 9 ĐUÔI 1 ĂN    ĐẦU 9
  17/10/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT
  16/10/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN    ĐẦU 4 ĐUÔI 1
  15/10/2019           ĐẦU 3 ĐUÔI 0 ĂN    ĐẦU 3 ĐUÔI 0
  14/10/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
  13/10/2019           ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRƯỢT
  12/10/2019           ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN    ĐẦU 0
  11/10/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 5 TRƯỢT
  10/10/2019           ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRƯỢT
  09/10/2019           ĐẦU 8 ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 8 ĐUÔI 4
  08/10/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 2 TRƯỢT
  07/10/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 0 ĂN    ĐUÔI 0
  06/10/2019           ĐẦU 4 ĐUÔI 9 TRƯỢT
  05/10/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN    ĐUÔI 2
  04/10/2019           ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN    ĐẦU 5 ĐUÔI 1
  03/10/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 2 ĐUÔI 7
  02/10/2019           ĐẦU 8 ĐUÔI 2 ĂN     ĐẦU 8
  01/10/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN     ĐẦU 1 ĐUÔI 5
  30/09/2019           ĐẦU 3 ĐUÔI 6 TRƯỢT
  29/09/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 3 ĂN     ĐẦU 2
  28/09/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 6 ĂN     ĐẦU 1 ĐUÔI 6
  27/09/2019           ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN     ĐẦU 7 ĐUÔI 8
  26/09/2019           ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN    ĐUÔI 7
  25/09/2019           ĐẦU 5 ĐUÔI 9 ĂN   ĐẦU 5 ĐUÔI 9
  24/09/2019           ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRƯỢT
  23/09/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 9 ĂN  ĐẦU 2 ĐUÔI 9
  22/09/2019           ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 7
  21/09/2019           ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRƯỢT
  20/09/2019           ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 7
  19/09/2019           ĐẦU 2 ĐUÔI 0 ĂN  ĐẦU 2 ĐUÔI 0
  18/09/2019           ĐẦU 3 ĐUÔI 6 ĂN  ĐUÔI 6
  17/09/2019           ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRƯỢT
  16/09/2019           ĐẦU 9 ĐUÔI 7 ĂN  ĐẦU 9 ĐUÔI 7
  15/09/2019           ĐẦU 6 ĐUÔI 3 ĂN  ĐUÔI 3
  14/09/2019           ĐẦU  ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 4
  13/09/2019           ĐẦU  ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 8
  12/09/2019           ĐẦU  ĐUÔI 7 ĂN  ĐẦU 1  ĐUÔI 7
  11/09/2019           ĐẦU 1  ĐUÔI 4 TRƯỢT
  10/09/2019           ĐẦU 3  ĐUÔI 2 TRƯỢT
  09/09/2019           ĐẦU 8  ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 8  ĐUÔI 3
  08/09/2019           ĐẦU 6  ĐUÔI 8 ĂN  ĐẦU 6  ĐUÔI 8
  07/09/2019           ĐẦU 5  ĐUÔI 5 TRƯỢT
  06/09/2019           ĐẦU 8  ĐUÔI 9 TRƯỢT
  05/09/2019           ĐẦU 5  ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 5  ĐUÔI 1
  04/09/2019           ĐẦU 8  ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 8  ĐUÔI 4
  03/09/2019           ĐẦU 5  ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 5  ĐUÔI 4
  02/09/2019           ĐẦU 2  ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 2
  01/09/2019           ĐẦU 9  ĐUÔI 5 ĂN  ĐẦU 9
  31/08/2019           ĐẦU 6  ĐUÔI 0 ĂN  ĐẦU 6  ĐUÔI 0
  30/08/2019           ĐẦU 6  ĐUÔI 6 ĂN  ĐẦU 6  ĐUÔI 6
  29/08/2019           ĐẦU 7  ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 7  ĐUÔI 3
  28/08/2019           ĐẦU 3  ĐUÔI 7 TRƯỢT
  27/08/2019           ĐẦU 1  ĐUÔI 9 TRƯỢT
  26/08/2019           ĐẦU 6  ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 6  ĐUÔI 3
  25/08/2019           ĐẦU 0  ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 0  ĐUÔI 1
  24/08/2019           ĐẦU 6  ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 6  ĐUÔI 2
  23/08/2019           ĐẦU 4  ĐUÔI 7 ĂN  ĐẦU 4  ĐUÔI
  22/08/2019           ĐẦU 9  ĐUÔI 1 ĂN   ĐẦU 9
  21/08/2019           ĐẦU 2  ĐUÔI 2 TRƯỢT
  20/08/2019           ĐẦU 6  ĐUÔI 7 ĂN   ĐẦU 6 
  19/08/2019           ĐẦU 3  ĐUÔI 0 TRƯỢT
  18/08/2019           ĐẦU 1  ĐUÔI 1 ĂN   ĐẦU  ĐUÔI 1
  17/08/2019           ĐẦU 9  ĐUÔI 8 ĂN   ĐẦU  ĐUÔI 8
  16/08/2019           ĐẦU 3  ĐUÔI 8 TRƯỢT
  15/08/2019           ĐẦU 7  ĐUÔI 3 ĂN   ĐẦU 7
  14/08/2019           ĐẦU 8  ĐUÔI 4 ĂN   ĐẦU  ĐUÔI 4
  13/08/2019           ĐẦU 8  ĐUÔI 1 ĂN   ĐẦU  ĐUÔI 1
  12/08/2019           ĐẦU 5  ĐUÔI 5 TRƯỢT
  11/08/2019           ĐẦU 7  ĐUÔI 6 ĂN   ĐẦU 7  ĐUÔI 6
  10/08/2019           ĐẦU  ĐUÔI 4 TRƯỢT 
  09/08/2019           ĐẦU  ĐUÔI 8 TRƯỢT 
  08/08/2019           ĐẦU 6  ĐUÔI 2 ĂN   ĐẦU 6  ĐUÔI 2
  07/08/2019           ĐẦU 2  ĐUÔI 3 TRƯỢT 
  06/08/2019           ĐẦU 1  ĐUÔI 2 TRƯỢT 
  05/08/2019           ĐẦU 2  ĐUÔI 5 TRƯỢT 
  04/08/2019           ĐẦU 3  ĐUÔI 2 ĂN   ĐẦU 3  ĐUÔI 2
  03/08/2019           ĐẦU 3  ĐUÔI 3 ĂN   ĐẦU 3  ĐUÔI 3
  02/08/2019           ĐẦU 8  ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 8
  01/08/2019           ĐẦU 1  ĐUÔI 8 TRƯỢT
  31/07/2019           ĐẦU 8  ĐUÔI 0 ĂN  ĐUÔI 0
  30/07/2019           ĐẦU 1  ĐUÔI 9 TRƯỢT
  29/07/2019           ĐẦU 6  ĐUÔI 8 ĂN  ĐUÔI  8
  28/07/2019           ĐẦU 3  ĐUÔI 4 TRƯỢT 
  27/07/2019           ĐẦU 5  ĐUÔI 5 TRƯỢT 
  26/07/2019           ĐẦU 2  ĐUÔI 0 ĂN  ĐẦU 2  ĐUÔI 0
  25/07/2019           ĐẦU 8  ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 8  ĐUÔI 2
  24/07/2019           ĐẦU 7  ĐUÔI 1 ĂN  ĐUÔI  1
  23/07/2019           ĐẦU 3  ĐUÔI 4 ĂN  ĐUÔI  4
  22/07/2019           ĐẦU 9  ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 9
  21/07/2019           ĐẦU 4  ĐUÔI 5 ĂN  ĐẦU 4  ĐUÔI 5
  20/07/2019           ĐẦU 1  ĐUÔI 3 TRƯỢT 
  19/07/2019           ĐẦU 0  ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 0  ĐUÔI 2
  18/07/2019           ĐẦU 5  ĐUÔI 3 TRƯỢT 
  17/07/2019           ĐẦU 0  ĐUÔI 5 ĂN  ĐẦU 0
  16/07/2019           ĐẦU 5  ĐUÔI 5 ĂN  ĐẦU 5  ĐUÔI 5
  15/07/2019           ĐẦU 1  ĐUÔI 2 TRƯỢT 
  14/07/2019           ĐẦU 7  ĐUÔI 5 TRƯỢT 
  13/07/2019           ĐẦU 9  ĐUÔI 7 ĂN  ĐẦU 9  ĐUÔI 7
  12/07/2019           ĐẦU 8  ĐUÔI 9 ĂN  ĐẦU 8  ĐUÔI 9
  11/07/2019           ĐẦU 1  ĐUÔI 2 TRƯỢT 
  10/07/2019           ĐẦU 6  ĐUÔI 6 ĂN  ĐẦU 6  ĐUÔI 6
  09/07/2019           ĐẦU 9  ĐUÔI 0 ĂN  ĐẦU 9  ĐUÔI 0
  08/07/2019           ĐẦU 2- ĐUÔI 5 TRƯỢT 
  07/07/2019           ĐẦU 6- ĐUÔI 9 TRƯỢT 
  06/07/2019           ĐẦU 0- ĐUÔI 7 ĂN  ĐUÔI 7
  05/07/2019           ĐẦU 1- ĐUÔI 9 TRƯỢT 
  04/07/2019           ĐẦU 6- ĐUÔI 7 TRƯỢT 
  03/07/2019           ĐẦU 8– ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8- ĐUÔI 8
  02/07/2019           ĐẦU 7– ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7- ĐUÔI 8
  01/07/2019           ĐẦU 5- ĐUÔI 2 TRƯỢT